V okviru dogodka TEDxBinnenhof v Haagu se bodo predstavili vrhunski nizozemski inovatorji:

 

12.45. - 13.20            
Prihod udeležencev
                       
 

13.20 - 13.35  

Uvodni nagovor:

 • Pieter Langenberg, nizozemski veleposlanik
 • Peter Frankl, Časnik Finance
 • Predstavnik vlade Republike Slovenije    

   

13.35 - 13.40

*Otvoritev dogodka TEDxBinnenhof v Haagu na Nizozemskem.

   

13.40 - 13.43

*TED film -  Chris Anderson
 
 13.43 - 13.45
 *Pozdrav moderatorjev Jima Stolzea in Helle Hueck
   
13.45 - 13.55 *Pozdrav nizozemskega ministra za gospodarstvo, Henka Kampa.
   
 13.55 - 14.04

Evangelij inovacije: Hrana iz nebes

 • Joep Hendricks, HortiAlliance


Živimo v času, ko gospodarstvo poganjajo inovacije na vseh področjih družbe.  Predsedniki držav, menedžerji vodilnih korporacij in častitljivi vodje znanstvenih ustanov in univerz pridigajo nov evangelij: z novimi inovacijami moramo zajahati nov val razvoja - za državljane, potrošnike in podjetja! Predstavitve novih idej potekajo povsod okoli nas: na temo infrastrukture, finančnih storitev, izobraževanja,  potrošnih dobrin. Vendar ali so ti predlogi resnično novi? Ali so res inovativni? Skoraj vse v naši družbi je zgrajeno na osnovi dokazanih, arhetipskih konceptov.  Očitno je v naši naravi, da razmišljamo konvencionalno in da ne delamo velikih skokov. Inovacijski arhitekt in inženir Joep Hendricks bo v kratkem  predavanju z nami delil nekaj idej in primerov iz prehrambene in živilske industrije, ki presegajo ustaljene in tradicionalne prakse ter rešitve! Hkrati pa bo pokazal, da smo še kako nedvoumno odvisni od spoznanj, ki segajo tisoče let nazaj.


   

14.04 - 14.13

* Blue Innovation - "molzenje" rastlin - nemogoče?

 • Jeroen Rondeel

tedxbinnenhof.com/rondeel/

   Rastline so že od nekdaj enkraten vir hranil, a vselej na račun samih rastlin. Jeroen Rondeel je razvil tehniko, s katero lahko izloči hranila iz rastlin, ne da bi rastline pri tem močno poškodoval. Po treh tednih si rastline dovolj opomorejo, da so pripravljene na ponovitev postopka.

  •    Teme: kemikalije, kmetijstvo
  •    Horizont 2020: (2) prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, raziskave morskih in celinskih voda ter bioekonomija

     

  14.13 - 14.22

  • Jernej Prelac, inovator

  Jernej Prelac, je po poklicu fotograf, do ideje je prišel po preblisku. Njegova inovativna igra Flip the Dice, za katero je dobil nagrado Društva inovatorjev pa je preprosta igra s kockami, ki so jo preizkusili pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi, kot so različne oblike Parkinsonnove bolezni, demence in pri bolnikih po preboleli možganski kapi. “Nagrada Društva inovatorjev in odzivi igralcev oziroma uporabnikov so izredno pozitivni. Ena njenih temeljnih vrednosti je prilagojenost igre za slepe in slabovidne. Je družabna, zabavna in predstavlja tako motorično, senzorično kot kognitivno stimulacijo. “

      
    14.22 - 14.25  Film Holland innovation
      
    14.25 - 14.34

   * Pectcof - Kavna gošča - ta izjemen vir bio hranil

   • Rudi Dieleman
   tedxbinnenhof.com/dieleman/

    Pectcof razkriva potencial kavne pulpe kot vira materialov, ki temeljijo na rabi biomase. Tehnologija hkrati razstruplja tok odpadkov, ki jih proizvaja druga najbolj prodajana dobrina na svetu. Ta koncept C2C ne le dodaja vrednost kavnim odpadkom, temveč bo tudi zagotovil trajnost v oskrbovalni verigi s kavo.
    
   •    Teme: temelječe na rabi biomase, odpadki, kmetijska hrana
   •    Horizont 2020: (2) prehranska varnost, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, raziskave morskih in celinskih voda ter bioekonomija


      
    14.34 - 14.43

   Kako monoamin-oksidaze razgrajujejo dopamin in serotonin?
    Molekulska simulacija reaktivnega koraka.

   •  dr. Janez Mavri, Kemijski inštitut

   "Encimska razgradnja biogenih aminov, kot sta dopamin in serotonin, je ključen regulatorni mehanizem njihovih nivojev. Monoamin-oksidaze (MAO) so flavoencimi,  ki so v pretežni meri odgovorni za razgradnjo monoaminskih nevrotransmiterjev. Kljub velikim raziskovalnim naporom še vedno ne razumemo popolnoma njihovega katalitičnega mehanizma in mehanizma ireverzibilne inhibicije. Predstavil bom molekularno simulacijo razgradnje dopamine in serotonina, kjer ključni korak predstavlja prenos hidridnega iona z metilenske skupine amina na atom N5 flavinskega obroča.  Katalitični efekt encima smo ovrednotili glede na referenčno reakcijo v vodni raztopini. Pri reakciji nastaja vodikov peroksid, ki je odgovoren za propadanje nevronov in nastanek nevrodegenerativnih bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Podal bom pregled strategij za preventivo in zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni in depresije z inhibicijo MAO."

      
    14.43 - 14.52

    * WeHelpen  - Medsebojna pomoč kot družbeno gibanje

   • Coen van de Steeg

    tedxbinnenhof.com/vdsteeg/

   Coen van de Steeg je ustanovil WeHelpen, s čimer je vzpostavil državno gibanje za spodbudo in izboljšanje neformalnih sistemov za medsebojno podporo znotraj družb na lokalni ravni.

   •    Teme: zdravje, udeležba
   •    Horizont 2020: (1) zdravje, demografske spremembe in blaginja, ali (6) Evropa v spreminjajočem se svetu: vključujoče, inovativne in razmišljujoče družbe

      
    14.52 - 15.01

    Manjkajoči člen med zdravnikom in bolnikom

    • dr. Borut Kirn, Primarius
      
     Borut Kirn raziskuje in inovira na področju medicine. V okviru Medicinskih fakultet v Ljubljani in v Maastrichtu na Nizozemskem,  se ukvarja z razvojem novih metod zdravljenja srca. Sočasno inovira procese obravnave bolnika tako, da kljub naraščajočemu  številu kroničnih bolnikov, zdravstveni sistem lahko ohranja nivo storitev.

     Njegov  team je razvil internetno platformo Primarius, ki poveže zdravnika s kroničnim bolnikom in njegovim socialnim okoljem. Namen platforme je osebna priprava bolnika na nov način življenja  - ob minimalni dodatni obremenitvi zdravnika in dela na kliniki. Platforma je vez med zdravnikom ter novimi in starimi bolniki.
        
      15.01 - 16.00

     Kaj se lahko lahko naučimo od nizozemskih rešitev za boljši jutri? 

     Diskusija o izzivih in dilemah mednarodnega sodelovanja inovatorjev, raziskovalcev in podjetnikov


     Gostje:

     • Jernej Prelac, inovator
     • dr. Janez Mavri, Kemijski inštitut
     • Joep Hendricks, nizozemski inovacijski arhitekt
     • dr. Borut Kirn, Primarius


     Pogovor vodi Peter Frankl, Časnik Finance.

         
       16.00  Zaključek in druženje ob pogostitvi.
         
         *Prenos dogodka TEDxBinnenhof v živo iz Haaga na Nizozemskem.
       
      Pieter Langenberg,
      veleposlanik Kraljevine Nizozemske v Sloveniji      Veseli me, da je Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Ljubljani partner pomembnega dogodka TEDxBinnenhof, Global Challenges| Dutch Solutions, ki bo potekal 31. marca v Haagu na Nizozemskem.  V Ljubljani bomo na ta dan omogočili prenos predstavitev najnovejših nizozemskih inovacij in inovativnih pristopov s področja zdravja, kakovosti življenja in  varne ter samozadostne preskrbe s hrano. Predstavljene bodo inovacije, ki ponujajo rešitve na izzive modernega sveta, s katerimi se vsi soočamo. Kako organizirati zdravstveno varstvo starajočega se dela prebivalstva? Kako zagotoviti zdravje za dolgo življenje in dobro počutje ljudi? Kako zagotoviti zadostne količine varne, zdrave in kakovostne hrane? Kratkim predstavitvam bo sledila diskusija inovatorjev, raziskovalcev in podjetnikov. Diskusija za odprto inovacijo. Močno verjamem, da je odprt proces ustvarjanja, brez meja, ključ do sodelovanja v raziskavah  in razvoju in s tem do komercialnega uspeha. Obetam si živahno in plodno razpravo in vsem skupaj želim prihodnje uspešno sodelovanje.
         
      Logo Finance

      © 2014 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance

      | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE