Logaški forum

    torek, 4. marec 2014, od 17.00 do 20.00 ure,
Narodni dom Logatec16.30 - 17.00 
Prihod udeležencev
   


17.00 - 17.10

Otvoritev Logaškega foruma:

 • Peter Frankl, Časnik Finance
 • Berto Menard, Občina Logatec
   

17.10 - 17.45

   Okoljske omejitve so tudi podjetniške priložnosti

  Pogovor z Dejanom Židanom, ministrom za kmetijstvo
  in okolje.


 
Pogovor vodi: Peter Frankl, direktor in glavni urednik Časnika
  Finance
   
 

17.45 - 18.15

 1. del:  Predstavitev dveh rastočih, uspešnih podjetij kot primerov dobre prakse

 • Tatjana Nastran, Alpfrigo d.o.o.
 • Gregor Srakar, Barko d.o.o.


 Pogovor vodi Borut Hočevar, Časnik Finance

   
 

18.15 - 18.45

Reš evanje gospodarstva

Pogov
or z Metodom Dragonjo, ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pogovor vodi: Borut Hočevar, Časnik Finance
   
 18.45 - 18.55
 Odmor
   
18.55 - 19.05

2. del:  Predstavitev rastočega in uspešnega podjetja kot primer dobre prakse.

 •  Janez Nagode, Okna in vrata Nagode - Janez Nagode s.p.

Pogovor vodi Borut Hočevar, Časnik Finance

   
 19.05 - 19.35  

Okrogla miza: Kako čim bolj učinkovito izkoristiti les iz poškodovanih
                     gozdov?

 • Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta 
 • Damjan Oražem, Zavod za gozdove 
 • Jože Jurša, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okroglo mizo vodi Borut Hočevar, Časnik Finance
   

19.35 - 20.05

Okrogla miza: Okrevanje gospodarstva po ujmi

 • Bogdan Oblak, OOZ Logatec
 • Janez Marinčič, OOZ Postojna
 • Marko Popit, OOZ Vrhnika

Okroglo mizo vodi Borut Hočevar, Časnik Finance

   
 20.05  Sprejem udeležencev na kratki pogostitvi in druženju
 
 
PA logo ©2013 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE