Stane Merše, predsednik programskega sveta


Učinkovita raba naravnih virov

Letošnje geslo konference je ena ključnih prioritet EU kot tudi globalno, že zelo prisotna in prepoznavna pri številnih svetovno uspešnih podjetjih. Lahko bi rekli »učinkovitost brez meja«, saj gre za stalni ciklični proces izboljševanja, ki se vedno bolj širi in zajema celotni okvir našega delovanja. Tudi letos za vas pripravljamo zelo zanimive domače in tuje sogovornike ter aktualne in uporabne vsebine, s katerimi se energetski managerji srečujete pri vašem delu:

 Surovine in energija - odgovor danes za prihodnost jutri: globalne strateške razmere se hitro spreminjajo, kar zahteva naš primeren odziv in ravnanje pri obvladovanju rabe različnih virov in stroškov.

Kako investicije v energetiko v regiji in širše vidi bančni tržni analitik in kašen vpliv bo to imelo na cene energije nam bo predstavil Paolo Bozzolo iz UniCredit Group Avstrija.

Kaj lahko pričakujemo od globalne klimatske politike, kako bo vplivala na trgovanje z emisijami, kateri so drugi ključni okoljski dejavniki, ki bodo vplivali na poslovanje podjetij ter kako se globalna podjetja uspešno soočajo s temi izzivi, nam bo predstavil angleški sogovornik Siddharth Yadav iz SGS. K besedi bomo povabili tudi odgovorne predstavnike nove vlade, ki jo čaka veliko izzivov tudi na tem področju.

 Zelene tehnologije kot gonilo gospodarskega razvoja: zelene tehnologije in storitve so glavno orodje za povečanje energetske učinkovitosti in izrabo obnovljivih virov energije v podjetjih in domovih. Lahko so le podpora pri proizvodnji in naših storitvah, glede na vedno večje povpraševanju na trgu pa lahko postanejo naša osnovna dejavnost in razvojna usmeritev. Čeprav se v splošnem še ne moremo pohvaliti z večjim prebojem, pa nekaj zelo uspešnih posameznikov že potrjuje pravilnost in uspešnost te zelene usmeritve.
Skupaj z direktorjem podjetja Seaway g. Japcem Jakopinom ter direktorjem podjetja Riko hiše g. Bojanom Lukšičem bomo na podlagi njihovih izkušenj in upamo tudi z gosti iz nove vladne ekipe iskali poti in podporo za hitrejši razvoj zelenih tehnologij pri nas.

 Učinkovito z energijo v naših podjetjih: da bi pritegnili kar najbolj zanimive in aktualne prispevke smo letos za to sekcijo objavili razpis za sodelovanje in prejeli več zanimivih prispevkov.

Strokovnjaki iz Ljubljanskih mlekarn bodo predstavili pozitivne izkušnje z izvedbo projekta izkoriščanja odpadne toplote sterilizatorjev.
Da je sistem upravljanja z energijo ne le administrativno knjigovodstvo temveč zelo uporabno orodje pri vsakodnevnem delu energetskih manangerjev pri odkrivanju in odpravljanju napak ter zniževanju stroškov na zelo različnih področjih, bo predstavil Tomaž Damjan iz družbe BTC.

Kakšen je razkorak med načrtovanjem in dejanskim obratovanjem
po izvedbi enote industrijske soproizvodnje v Iskri, ter kakšni so dejanski rezultati in kazalci uspešnosti obratovanja?
Ob današnji poplavi ponudbe sončnih elektrarn je težko izbrati najprimernejšo tehnologijo in dobavitelja. Svoje bogate izkušnje z obratovanjem več različnih sončnih elektrarn (tankoplastne, monokristalne, problematika senčenja, idr.) bo prikazal gost iz Elektrarne Brestanica. Varnost informacijskih sistemov postaja vedno večji problem, s katerim se srečujemo tako energetiki pri upravljanju procesnih in energetskih sistemov, kot tudi vsi ostali pri dnevnem delu na svetovnem spletu. Se ob odmevnih vdorih in hekerskih zlorabah sploh lahko učinkovito zaščitimo?

 Aktivne stavbe: tehnološki predvsem pa tudi miselni preskok pri gradnji in celoviti obnovi stavb gre v smeri aktivnih stavb, ki bodo ne le porabile le malo energije temveč bodo tudi večino te potrebne energije proizvedle same, predvsem iz obnovljivih virov energije, zato govorimo o »skoraj nič energijskih stavbah«, kar predstavlja novo smer trajnostnega razvoja naših mest in velik izziv za lokalne skupnosti.

Predstavili vam bomo tako sam koncept kot tudi že prve primere takih stavb v Sloveniji. Javni sektor naj bi pri tem odigral vodilno vlogo, prvi korak pa je zagotovo aktivno upravljanje z energijo, kjer se v Združenju socialnih zavodov že lahko pohvalijo z zelo odmevnimi rezultati. Koliko subvencij za energetsko sanacijo stavb lahko pričakujemo v prihodnje, nam bo iz prve roke predstavila gostja odgovorna za to področje.

Brez soproizvodnje toplote in električne energije si v prihodnje učinkovite oskrbe s toploto stanovanjskih blokov in sosesk težko predstavljamo, pri tem pa je potrebno poskrbeti za celovite rešitve tako pri proizvodnji, kot tudi distribuciji toplote, kar uspešno rešujejo v soseski Planini v Kranju.

Kdaj bo LED razsvetljava prevzela vodilno vlogo in kakšni so aktualni trendi pri učinkoviti razsvetljavi pa nam bo predstavil predavatelj iz Philips Slovenija.

 Napredne energetske storitve: uspešen in učinkovit poslovni model postaja ključen pri izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti. Kljub temu se pri tem še vedno soočamo s precej težavami in ovirami.

Kako so jih uspešno premostili na Češkem pri izvajanju energetskega pogodbeništva pri celoviti energetski sanaciji javnih stavb bo predstavil gost iz podjetja SEVEn.
Kako razviti novo donosno energetsko storitev bo skušal pojasniti prof. dr. Wolfgang Irrek iz Nemčije. Praktične domače izkušnje na tem področju pa nam bo predstavil predstavnik podjetja Uni energija, ki je odgovorno za pogodbeno upravljanje z energijo na Univerzi v Mariboru in izvedbo celovite prenove univerzitetnih objektov.

 Učinkovita raba naravnih virov - več kot le energetska učinkovitost: Učinkovitost postaja univerzalna usmeritev na vseh področjih, trajnostnega razvoja pa si ne predstavljamo brez učinkovitega ravnanja z vsemi naravnimi viri, kjer so pozitivne izkušnje z energijo lahko dobro izhodišče za boljše upravljanje z ostalimi viri.

Letos bi se pri tem radi še posebej posvetili celovitemu upravljanju z vodo, ki kljub hitri rasti stroškov še vedno ostaja prezrta priložnost za znižanje stroškov ter trajnostno izrabo tega dragocenega vira.
Za zelo zanimivo zadnjo sekcijo letošnjega dogodka bo poskrbel mag. Boris Sučić, ki je k sodelovanju povabil priznane strokovnjake, ki nam bodo celovito predstavili problematiko upravljanja vodovodnih sistemov, novosti na področju čiščenja odpadnih voda ter možnosti pridobivanja energije, svoje praktične rešitve pri upravljanju z vodo v enem največjih industrijskih sistemov pa nam bodo predstavili strokovnjaki iz Taluma.


Dnevi energetskih managarjev je strokovni dogodek na visoki ravni, ob tem pa bomo poskrbeli za dovolj priložnosti tudi za osebno izmenjavo izkušenj. Upam, da se nam boste pri tem pridružili tudi vi!

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE