Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z nadaljno uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. V REDU Več o piškotkih...


 

Boris Selanmag. Boris Selan (predsednik komisije)
Ima dolgoletne izkušnje na področjih oblikovanja, vodenja, evaluacije in promocije programov učinkovite rabe energije, energetskih pregledov, energetskega menedžmenta, uvajanja energetsko učinkovitih tehnologij in preizkušanja energetskih sistemov. V vlogi nacionalnega koordinatorja, vodje ali direktorja projekta je sodeloval v številnih projektih, ki so se izvajali v okviru programov Evropske komisije, nacionalnih energetskih programov oziroma neposredno za industrijo in drugesektorje. Vodil Center za energetsko učinkovitost na Institutu "Jožef Stefan" in Sektor za učinkovito rabo in obnovljive vire energije na Ministrstvu za okolje in prostor. Sedaj na Ministrstvu za gospodarstvo koordinira izvajanje Nacionalnega akcijskega načrta za energetskoučinkovitost.

 
   

Stane Meršemag. Stane Merše, Institut Jožef Stefan
Zaposlen je na Inštitutu Jožef Stefan, kjer je od leta 2008 vodja Centra za energetsko učinkovitost. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smer procesna avtomatika, kjer je leta 2000 tudi magistriral. Področja njegovega delovanja so uvajanje učinkovite rabe energije, celovito načrtovanje v energetiki, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, modeliranje in optimizacija energetskih procesov ter soproizvodnja toplote in električne energije. Je tudi programski vodja 13. Dnevov konference.

 
   

Sašo Medveddr. Sašo Medved, profesor
Profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, predava pa tudi na Fakulteti za arhitekturo, Zdravstveni fakulteti in doktorskem študiju varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. Področja raziskovalnega in strokovnega dela, s katerimi se ukvarja, so pretvarjanje obnovljivih virov energije, okoljsko inženirstvo, gradbena fizika, prenos toplote in snovi v stavbah, prenos toplote in snovi v urbanih okoljih, blaženje podnebnih sprememb ter modeliranje toplotnega odziva stavb in sistemov stavbnih instalacij in razvoj programske opreme. V njegovi osebni bibliografski bazi je zavedenih preko 470 del. Je avtor 75 znanstvenih in strokovnih člankov in več kot 160 poročil in ekspertiz. Svoje delo je predstavil z več kot 50 prispevki na mednarodnih znanstvenih konferencah. Sodeluje z vrsto gospodarskih družb, kot so Mercator, Gorenje, Trimo, Jub, Termo, KnaufInsulation, IMP Klima, v zvezi z učinkovito rabo energije v stavbah in uporabo obnovljivih virov energije. Je avtor oz. soavtor sedmih znanstvenih monografij in univerzitetnih učbenikov ter šestih strokovnih monografij. Zadnji deli »Energija in okolje: Obnovljivi viri energije« in »Gradbena fizika« sta izšli v letih 2009 in 2010. Sašo Medved je vodil vrsto mednarodnih projektov, povezanih z uporabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije v stavbah, med drugimi Solarge, Solair, EAST GSR, Remining-Lowex in ET4EB, in bil član organizacijskih ali znanstvenih komitejev številnih mednarodnih konferenc.

 
   

Marjana Šijanec Zavrldr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o 
Diplomirala je leta 1984 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) Univerze v Ljubljani (UL), na oddelku za gradbeništvo, konstrukcijska smer. Od leta 1984 do 1993 je bila na FGG UL zaposlena kot mlada raziskovalka in asistentka na predmetnem področju stavbarstvo. Na isti fakulteti je leta 1993 doktorirala iz toplotnega odziva stavb s temo računalniške simulacije delovanja fazno spremenljivih materialov v pasivnih solarnih stavbah. Od leta 1994 je zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, zdaj kot pomočnica člana uprave za raziskovalno dejavnost in vodja razvoja na področju trajnostne gradnje v okviru Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Od leta 1997 je tudi znanstvena sodelavka na FGG UL, na katedri za preskušanje materialov in konstrukcij, ter članica programske skupine Potresno inženirstvo na FGG UL. Deluje na področju gradbene fizike, monitoringa mikroklime v stavbah kulturne dediščine, ocene tehničnega, ekonomsko upravičenega in socialno sprejemljivega potenciala za energetsko obnovo stavb, LCC, razvoja energetske izkaznice stavbe, stavbne kartice, ocenjevanja tehnične kakovosti stanovanjskih stavb, priprave strokovnih podlag za pravilnike s področja gradbene fizike (toplotna zaščita in učinkovita raba energije v stavbah, vlaga) ter pravilnike s stanovanjskega področja (minimalni pogoji za gradnjo stanovanjskih stavb in stanovanj, vzdrževanje). V zadnjih letih je na omenjenih področjih vodila vrsto domačih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (v okviru naslednjih programov: 6. in 7. OP, IEE, COST, EUREKA). Je članica Slovenskega društva za sončno energijo SLOSE, Slovenskega društva za alternativne vire energije in Slovenskega E-foruma, aktivna pa je tudi v gradbeni tehnološki platformi.

 
   

Dušan NovkovičDušan Novković, Acroni d.o.o.
Je diplomirani upravni organizator. Od novembra 2002 opravlja v podjetju ACRONI, d.o.o. dela in naloge svetovalca za energetiko.
S področjem energetike se srečuje vse od leta 1981, ko se je zaposlil v Energetiki takratne Železarne Jesenice. Od leta 1998 je v Energetiki - ŽJ, d.o.o. opravljal dela in naloge vodje informatike in bil med drugim zadolžen tudi za obračun porabe energetskih medijev celotne lokacije bivše železarne. Z odpiranjem energetskega trga je aktivno sodeloval pri prehodu na nov način zagotavljanja oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom za celotno lokacijo bivše železarne Jesenice. V letu 2005 je podjetje ACRONI na dnevih energetikov prejelo priznanje za energetsko učinkovito podjetje, Dušan Novkovič pa je bil ob tem energetski menedžer leta. Energetika in energetska oskrba sta tudi nadalje področje katerega pokriva v podjetju ACRONI. Poleg zanesljive oskrbe z energijo v družbi vsa leta posvečajo posebno skrb učinkoviti rabi, zato se na tem področju stalno izpopolnjuje. V letu 2008 je uspešno zaključil izobraževanje za "Evropskega energetskega menedžerja", je pa tudi vodilni presojevalec sistemov vodenja kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001 te varstva in zdravja pri delu OHSAS 18001. Kot svetovalec za energetiko nadaljuje delo na področju optimalne oskrbe z vsemi energetskimi mediji, ki predstavljajo pomemben element poslovnega procesa podjetja.

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE