Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z nadaljno uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. V REDU Več o piškotkih...


 
Kdo bo z nami? 

Sekcija 1: Učinkovita raba naravnih virov

 
Paolo Bozzolo, UniCredit Group, Avstrija
Paolo Bozzolo je leta 1985 diplomiral iz kemije na ameriški univerzi Wake Forest (Severna Karolina) in leta 1987 magistriral iz poslovnih ved (MBA). Ima več kot 20 let izkušenj na področju projektnega financiranja. Svojo poklicno pot je začel pri banki Credit Lyonnais v New Yorku, kjer se je osredotočal na transakcije na področju energetike na severnoameriškem trgu. Pozneje je postal vodja oddelka za energetiko pri Credit Lyonnais v Parizu za področja Evrope, Afrike in Latinske Amerike. Sledila je zaposlitev pri vodilni banki Italian Project Finance na področju projektnega financiranja s sedežem v Rimu. Ta banka je pozneje postala članica skupine Unicredit.
Naslednjih 14 let je Paolo Bozzolo preživel v Italiji in se kot vodja skupine 18 strokovnjakov posvečal sektorjema energetike in infrastrukture v Italiji, Španiji in Franciji. Od januarja 2011 je vodja projekta za financiranje projektov in osnovnih proizvodov za Avstrijo ter Srednjo in Vzhodno Evropo. Odgovoren je za svetovanje in organiziranje pobud za financiranje projektov v regiji Srednja in Vzhodna Evropa/Skupnosti neodvisnih držav (CIS) in Rusiji, s poudarkom na sektorjih energetike in infrastrukture. Na tem položaju je uspešno povečal vrednost in število projektov UniCredit Group v Avstriji ter Srednji in Vzhodni Evropi in utrdil vodilno vlogo skupine UniCredit na področju financiranja projektov in osnovnih proizvodov ter v letu 2011 zaključil številne nagrajene transakcije.

 

Siddharth Yadav, SGS, Velika Britanija                
Je kvalificiran inženir s podiplomsko izobrazbo smeri 'Okoljski managment in okoljske spremembe'. Ima več kot 10 let izkušenj dela z energijo in klimatskimi spremembami. Trenutno dela v Londonu, v podjetju SGS, kot tehnični direktor na področju klimatskih sprememb (SGS Climate Change Programme). Je del SGS ekipe, ki se zadnjih nekaj let ukvarja z vse bolj pomembno energetsko učinkovitostjo in podporo strankam pri razvoju trajnostnih rešitev. SGS igra proaktivno vlogo pri varovanju našega okolja, ponuja široko paleto specializiranih okoljskih storitev: presoja vplivov na okolje, okoljske presoje, okoljskega izobraževanja in še več. Siddharth kot vodja omenjenega področja raziskuje predvsem inovativna orodja in nove pristope podjetij k energetski učinkovitosti in izpolnjevanju vse bolj zahtevnih okoljskih predpisov.

 Sekcija 2: Zelene tehnologije kot gonilo gospodarskega razvoja

 Mag. Radovan Žerjav, Ministrstvo za gospodarstvo

Mag. Radovan Žerjav rojen 2. decembra 1968 v Mariboru, stanujoč v kraju Krog, Murska Sobota. Po končani dvojezični osnovni šoli v Lendavi je obiskoval naravoslovno-matematično smer na srednji šoli v Murski Soboti. Po odsluženi vojaščini se je leta 1988 vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru, kjer je leta 1993 diplomiral s področja kemijske tehnologije. Ob delu je leta 1996 študij nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer si je z uspešnim zagovorom »Analize reakcijskih in separacijskih metod pri proizvodnji biodieselskega goriva« leta 2003 tudi pridobil naziv magistra znanosti s področja kemijske tehnologije.
Takoj po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Nafta Lendava. Začel je kot tehnolog predelave nafte (1993), tri leta kasneje napredoval v vodjo oddelka tehnološke operativne priprave proizvodnje (1996), novembra 1999 pa je postal vodja razvoja za celotno podjetje. Februarja 2002 je prevzel dela in naloge tehničnega direktorja Nafte Petrochem, od januarja 2004 pa je hkrati opravljal še dela in naloge pomočnika direktorja Nafte Lendava za tehnično področje. Marca 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Nafta Biodizel, d. o. o., ki je bila ustanovljena za vzpostavitev proizvodnje biodizla v skupini Nafta Lendava. Obe funkciji je opravljal do 12. septembra 2007, ko je bil imenovan za ministra za promet v Vladi RS. Na volitvah v Državni zbor RS septembra 2008 je bil izvoljen za poslanca SLS in je v Državnem zboru RS opravljal naloge podpredsednika Odbora za finance in monetarno politiko, člana Komisije za narodni skupnosti ter člana Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj. Ponovno je bil izvoljen za poslanca SLS na predčasnih volitvah v Državni zbor RS 2011.
Sam ali kot soavtor je v domačih in tujih medijih objavil več strokovnih člankov. Aktivno govori nemški in angleški jezik, pasivno pa tudi madžarskega. Kot dolgoletni član Slovenske ljudske stranke in nosilec odgovornih funkcij v SLS je 16. maja 2009 postal predsednik Slovenske ljudske stranke, ki jo vodi še danes.
Državni zbor RS je 10. februarja 2012 mag. Radovana Žerjava imenoval za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 

 Sekcija 3: Učinkovito z energijo v podjetjih
 Sašo Ferjančič, Ljubljanske mlekarne, d.d.
Sašo Ferjančič je leta 1999 diplomiral na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Fructal kot vodja energetike in elektrovzdrževanja. Poleg vzdrževanja tehnološke opreme in energetskih naprav je sodeloval pri investicijskih projektih v tem podjetju. Večji projekti so bili: aseptična plastenka za polnjenje pijač - FRUC, linija za sadne sokove v steklenički 200 mililitrov in projekt posodobitve toplotne postaje z izrabo odparkov kondenzata. Leta 2004 se je zaposlil v podjetju Metronik, ki se ukvarja z avtomatizacijo procesov. Tri leta je delal kot projektni inženir pri projektih v farmaciji, med večjimi sta bila izgradnja tovarne za proizvodnjo in distribucijo zdravil Lek Poljska ter projekt manjše farmacevtske tovarne Galafarm Skopje. Eno leto je delal kot vodja prodaje sistemov avtomatizacije v farmaciji. Leta 2008 se je pridružil podjetju Ljubljanske mlekarne kot vodja tehničnih služb, odgovoren pa je za vzdrževanje, energetiko in investicijske projekte. Leta 2009 je vodil projekt plastenka, od leta 2010 pa vodi projekt posodobitev obrata za proizvodnjo trajnih izdelkov.     
 

Tomaž Damjan, BTC, d. d.
Tomaž Damjan je diplomiral leta 1994 na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Od leta 1994 do 2009 je bil v podjetju Predilnica Litija vodja energetike in vzdrževanja, od leta 2010 do 2011 je bil v podjetju Solvera Lynx zadolžen za vodenje projektov, od sredine leta 2011 pa je v podjetju BTC strokovni sodelavec za področje elektrotehnike. Leta 2007 je bila Predilnica Litija izbrana za energetsko učinkovito podjetje, Tomaž Damjan pa je dobil priznanje energetski menedžer leta 2007. V okviru International Conference IEECB'08 Messe Frankfurt Congress Centre - 10/11 april 2008 - Frankfurt je Predilnica Litija dobila priznanje Winner of Greenlight Award 2008 za vlaganja v energetsko učinkovito razsvetljavo.

 
 Matija Tacer, Iskra sistemi, d. d.
Mag. Matija TACER je diplomiral leta 1992 na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, leta 1997 pa je na isti fakulteti magistriral na področju stopenjskega zgorevanja lesnih sekancev na ravni rešetki. Od leta 1992 do 1997 je bil v podjetju EMO Energetika v Celju projektant in konstrukter kotlov. Leta 1997 se je pridružil razvojni skupini v družbi Iskraemeco v Kranju, ki je razvijala ultrazvočni plinski števec. Od leta 2000 je zaposlen v družbah koncerna Iskra, kjer je odgovoren za področje termoenergetike, katere glavne dejavnosti so oskrba z energenti ter upravljanje in vzdrževanje energetskih naprav. Načrtoval in vodil je različne naložbe na področju preurejanja termoenergetskih naprav in inštalacij. V okviru svojega dela se je udeležil in uspešno zaključil izobraževanje EUREM, ki ga je organiziral Center za energetsko učinkovitost Instituta ''Jožef Stefan'', ter za zaključno nalogo na Dunaju prejel mednarodno priznanje evropski energetski menedžer leta 2010.
 
 

 Bojan Vovčko, Termoelektrarna Brestanica, d. o. o.
Bojan Vovčko je diplomiral leta 2006 na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Istega leta se je zaposlil v podjetju Termoelektrarna
Brestanica kot vodja projektov. Njegovo delo obsega raziskave in vodenje projektov na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom.
  

 

 Borut Žnidar, Astec, d. o. o.
Borut Žnidar je diplomiral leta 1992 na fakulteti za računalništvo v Ljubljani, leta 2006 pa magistriral na ekonomski fakulteti z delom Vloga informatike pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v slovenskih podjetjih. Na področju razvoja, vpeljave in podpore informacijskih rešitev ima 25 let izkušenj. Zadnjih devet let je svetovalec na področju informacijske tehnologije in informacijske varnosti, najprej v podjetjih IBM Slovenija in Avtenta.si, zdaj pa v podjetju Astec. Vodi oddelek, ki se ukvarja s celovitimi rešitvami s področja varnosti in mrežnih rešitev, te pa vključujejo varnostne preglede, arhitekturo varnostnih in mrežnih rešitev ter implementacijo in podporo. Na strokovnem področju je pridobil certifikate CISSP, CISM, CISA in preizkušeni revizor informacijskih sistemov.
 

 Sekcija 4: Aktivne stavbe
 Boris Koprivnikar, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Boris Koprivnikar je diplomiral na fakulteti za organizacijske vede v Mariboru, smer informatika. Devet let je vodil center slepih in slabovidnih v Škofji Loki, ki je združeval dejavnosti s področja izobraževanja, proizvodnje in socialnega varstva. Zdaj je že deseto leto predsednik upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS). Je tudi član upravnega in izvršnega odbora evropskega združenja izvajalcev storitev za starejše (E. D. E.) in član ekspertne skupine za vprašanja dolgotrajne oskrbe pri krovni evropski platformi za področje starejših (A. G. E). Kot predstavnik SSZS in evropske organizacije E. D. E. aktivno sodeluje v vrsti delovnih skupin in s številnimi organizacijami tako pri nas kot v Evropi. S področjem energetike se v okviru SSZS aktivneje ukvarja zadnjih sedem let, ko je omenjena skupnost prvič pristopila k sistematični analizi stanja in oblikovanju predlogov za izboljšave na področju oskrbe z energijo in njene rabe. SSZS je od lani v okviru programa Evropske komisije Inteligentna energija Evropa kot partner vključena v projekt Save Age. Odgovorna je za aktivnosti omenjenega evropskega združenja, sodeluje pa tudi pri pridobivanju in investiranju evropskih sredstev v energetske sanacije domov za starejše.
 
 
 Miha Praznik, ZRMK-GI
Miha Praznik je leta 1995 diplomiral na fakulteti za strojništvo v Ljubljani s temo energetskih pregledov oziroma učinkovite rabe energije v stavbah. Ob zaključku študija je najprej delal kot energetski svetovalec na področju energetske učinkovitosti v sklopu energetske svetovalne mreže. Zdaj je v okviru ENSVET vodja svetovalne mreže. Od leta 1996 svoje strokovno delo na področju energetskega svetovanja, energetskih pregledov in študij izvedljivosti ukrepov za učinkovito rabo energije v javnih, stanovanjskih in poslovnih stavbah nadaljuje na Gradbenem inštitutu ZRMK iz Ljubljane, in sicer v centru za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo v stavbah. Ob delu je nadaljeval študij na fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 2001 magistriral s temo prenosa toplote v stavbah z ozirom na energetsko učinkovitost in okoljsko kakovost. Zadnja leta dela predvsem na področju tehnologij nizkoenergijske in pasivne gradnje, in sicer v okviru različnih projektov za stanovanjske stavbe ter javne in poslovne objekte. To je tudi tema njegovega doktorskega študija na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.
 
 

 Aleš Ažman, Soenergetika, d. o. o.
Aleš Ažman je leta 1996 diplomiral na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Leta 2004 je končal študij MBA na poslovni šoli IEDC Bled. V podjetju Elektro Gorenjska se je zaposlil leta 2002 kot vodja službe za prodajo električne energije. Leta 2004 je kot izvršni direktor prevzel vodenje OE Nakup in prodaja. V okviru tega je bil odgovoren za celoten nakup in prodajo električne energije gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Konec leta 2010 pa je prevzel vodenje podjetja Gorenjske elektrarne, ki so v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska. V okviru dejavnosti podjetja se aktivno ukvarja zlasti s projekti pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov in projekti učinkovite rabe energije.

 

Aleš Naglič, Philips Osvetlitev, Slovenija
Aleš Naglič je po končani srednji elektro in strojni šoli v Kranju šolanje nadaljeval na fakulteti za organizacijske vede. Poklicno pot je začel v podjetju RAM 2, kjer je leto in pol delal na področju tehnične podpore na programu mobilne tehnologije. Nato je v podjetju Canon Adria dve leti vodil program Canon Business Solutions za področje Adria regije. Zadnjih sedem let je zaposlen v podjetju Philips Slovenija, kjer zdaj kot direktor sektorja razsvetljava vodi delovanje sektorja Philips Lighting na slovenskem trgu. Projektno vodi različne interne programe v regiji Srednja Evropa. Je član Slovenskega društva za razsvetljavo.

 
 mag. Mojca Šteblaj, SVLR
Mag. Mojca Šteblaj je diplomirala leta 1989 na fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, oddelek za gradbeništvo, leta 1997 pa na Erasmus Universiteit Rotterdam na Nizozemskem. Magistrirala je v okviru mednarodnega programa Management of the European Metropolitan Regions.
Od leta 1989 do 1992 je bila zaposlena kot projektantka na oddelku za urbanizem v podjetju Savaprojekt Krško, razvoj, inženiring consulting. Od leta 1993 do 1996 je kot svetovalka direktorja urada za prostorsko planiranje na ministrstvu za okolje in prostor v sektorju za detajlne prostorske plane vodila postopke priprave lokacijskih načrtov za infrastrukturne projekte državnega pomena, od leta 1996 do 2000 pa je sodelovala pri pripravi prostorskega plana Republike Slovenije. V obdobju 2000 do 2006 je kot vodja sektorja za regionalni razvoj oziroma namestnica direktorja Agencije RS za regionalni razvoj sodelovala pri implementaciji zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, predvsem pri vzpostavitvi regionalnih razvojnih agencij ter sistemov financiranja regionalnih razvojnih projektov. Od leta 2006 je v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko aktivno vključena v izvajanje investicijskih projektov: do leta 2010 kot sekretarka oziroma vodja sektorja za regionalni razvoj, od leta 2010 do danes pa kot sekretarka v sektorju za kohezijski sklad skrbi za izvajanje nalog organa upravljanja pri izvajanju projektov s področja trajnostne rabe energije, ki se implementirajo v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
Sekcija 5: Napredne energetske storitve - poslovna priložnost?
 Vladimír Sochor, Seven, Češka republika
Vladimir Sochor je diplomiral na ekonomski fakulteti leta 1981. Delal je na različnih položajih v industriji in ekonomiji. Med drugim ima delovne izkušnje s področja bančništva. V podjetju SEVEn, ki se ukvarja s svetovanjem na področju učinkovite rabe energije, je bil prvič zaposlen med letoma 1994 in 1999. Nato je delal v dveh podjetjih za energetske storitve (SIEMENS in MARTIA). Od leta 2006 je znova v podjetju SEVEn, kjer je zadolžen za ekonomske in finančne analize energetsko učinkovitih projektov in za področje financiranja naložb v projekte učinkovite rabe energije. Zdaj je vodja ekonomskega oddelka in višji svetovalec na področju varčevanja z energijo ter pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije (Energy Performance Contracting - EPC).
 
 

 prof. dr. Wolfgang Irrek, Institut za energetske sisteme in dejavnosti, Zahodna Ruhr univerza za uporabno znanost, Nemčija
Wolfgang Irrek je študiral ekonomijo in poslovno ekonomijo na univerzah v Hannovru in Bristolu ter leta 2003 pridobil doktorski naziv na nemški univerzi Wuppertal. Od leta 1995 do 2010 je delal na inštitutu za podnebje, okolje in energijo v Wuppertalu, kjer je koordiniral projekte ter sodeloval pri številnih evropskih in nacionalnih projektih s področja energetske učinkovitosti in drugih energetskih področij. Leta 2010 je bil imenovan za profesorja za področje gospodarjenja z energijo in energetskih storitev na univerzi Ruhr za uporabne znanosti v Severnem Porenju-Vestfaliji v Nemčiji. Zdaj poučuje in sodeluje pri nadaljnjem razvoju nove univerze, ki je bila ustanovljena leta 2009. Njegova glavna področja raziskovanja so okvirni pogoji, strategije in instrumenti energetskih podjetij in energetske politike v kontekstu liberalizacije in trajnosti, s poudarkom na politikah, ukrepih in razvoju trga, ki povečujejo prihranke energije. V sodelovanju z inštitutom Wuppertal za podnebje, okolje in energijo koordinira projekt ChangeBest - Promocija razvoja trga storitev učinkovite rabe energije. Wolfgang Irrek spada tudi med vodilne strokovnjake za financiranje razgradnje jedrskih objektov v Evropski uniji.

 
 Robert Ostrelič, Uni energija, d. o. o.
Robert Ostrelič je leta 2000 diplomiral na fakulteti za družbene vede v Ljubljani s področja analize politik in javne uprave. V začetku leta 2001 je bil imenovan za direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško. V petih letih vodenja tega zavoda je bil vodja več investicijskih projektov, ki jih je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj. V obdobju 2006-2009 je bil direktor Regionalne razvojne agencije Posavje, kjer je večino časa posvetil pripravi in izvedbi projektov, sofinanciranih iz evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ter razvoju poslovnih in pravnih modelov za projekte javno-zasebnih partnerstev na različnih področjih. Svoje znanje je dopolnjeval v okviru sodelovanja z Evropskim inštitutom za javno upravo. V sodelovanju z Martinom Daryjem, strokovnim svetovalcem severnoirskega odbora za strateške investicije, in odvetnikom doc. dr. Aleksijem Mužino je sodeloval pri razvoju poslovnih in pravnih modelov za vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev za tako imenovane razvojne centre slovenskega gospodarstva. Leta 2008 je začel razvijati poslovne in pravne modele za vzpostavljanje javno-zasebnih partnerstev na področju energetskega pogodbeništva. Od decembra 2009 je direktor projektnega podjetja Uni Energija (Skupina Eltec Petrol, Skupina Petrol). V družbi Eltec Petrol pa v okviru oddelka trženje in razvoj storitev skrbi za področje energetskega upravljanja objektov in razvoj energetskega pogodbeništva. 
Sekcija 6: Upravljanje z vodo

 Boris Sučić, IJS-CEU
Mag. Boris Sučić je diplomiral leta 1999 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Zagrebu, smer elektroenergetika - energetske tehnologije, leta 2004 pa je končal tudi magisterij. Trenutno končuje doktorsko disertacijo z naslovom Model upravljanja energije v javnem sektorju v pogojih prostega trga z električno energijo in emisijskega trgovanja. V Centru za energetsko učinkovitost na Institutu "Jožef Stefan" je zaposlen kot strokovni sodelavec, glavna področja njegovega dela pa so celovito načrtovanje v energetiki, modeliranje in optimizacija energetskih procesov ter upravljanje energije v javnem sektorju.

 
 Janko Gajšt, Talum , servis in inženiring, d. o. o.
Janko Gajšt je diplomiral leta 1995 na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru. Takoj se je zaposlil v podjetju Talum v Kidričevem kot tehnolog. Po opravljenem strokovnem izpitu s področja elektro stroke leta 1998 se je v tem podjetju pridružil skupini za vodenje projektov, kjer si je nabiral izkušnje pri gradnji objektov, zagonu naprav in timskem delu. Leta 2004 je prevzel vodenje Elektro vzdrževanja, leta 2011, po reorganizaciji podjetja Talum, pa vodenje nove enote Energetika in elektro vzdrževanje v hčerinskem podjetju Talum Servis in inženiring. Odgovoren je za upravljanje in vzdrževanje elektroenergetskega sistema v skupini Talum, sistema za pripravo hladilne tehnološke vode ter komprimiranega zraka, vzdrževanje elektromotorjev, dvigal, električnih inštalacij ter overjanje, umerjanje in popravilo meril fizikalnih in električnih veličin. 
 

 Milenko Roš, KI-LJ
Milenko Roš je bil več kot 39 let zaposlen na Kemijskem inštitutu, kjer je bil 25 let vodja laboratorija za kemijo, biologijo in tehnologijo voda (pozneje laboratorija za okoljske vede in inženirstvo). Leta 2009 se je upokojil. Področja njegovega znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela so predvsem čiščenje odpadnih voda, obdelava blata iz bioloških čistilnih naprav in meroslovje v kemiji. Je redni profesor za področje onesnaževanja in zaščite voda, predava na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju. Na podiplomskem študiju (kot mentor in somentor doktorandom) sodeluje tudi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Je avtor oziroma soavtor vrste znanstvenih člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah, knjig o čiščenju odpadnih voda (Respirometry of Activated Sludge, Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, 1991; Biološko čiščenje odpadne vode, GV Založba, Ljubljana, 2001; Čiščenje odpadnih voda, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, 2010), knjig in prispevkov o izrazju s področja voda (Oznake in poimenovanja na področju biološkega čiščenja odpadnih voda, Slovensko društvo za zaščito voda, Ljubljana, 1995; Izrazje s področja voda, Slovensko društvo za zaščito voda, Ljubljana, 1997) ter učbenikov in skript za študente (Priprava in čiščenje voda, Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2005; Gospodarjenje z odpadnimi vodami, Fit media, Celje, 2012). Je tudi avtor in soavtor več patentov s področja čiščenja odpadnih voda in obdelave blata iz bioloških čistilnih naprav. Milenko Roš je bil veliko let predsednik Slovenskega društva za zaščito voda, zdaj pa je član vrste domačih in tujih društev ter združenj in predstavnik Slovenije v mednarodnem združenju za vode (International Water Association).

 

 Dr. Gregor D. Zupančič, IOS
Doc. dr. Gregor D. Zupančič je leta 1996 diplomiral na fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer energetika in procesno strojništvo. Leta po diplomi je bil projektant strojnih inštalacij v podjetju Miometal in programer v podjetju Biromatic. Leta 1999 se je kot mladi raziskovalec na Kemijskem inštitutu v Ljubljani začel ukvarjati s raziskavami na področju proizvodnje bioplina in čiščenja odpadnih voda. Leta 2002 je doktoriral na fakulteti za znanosti o okolju v Novi Gorici z delom Dvostopenjska anaerobno-aerobna predelava odvečnega blata iz bioloških čistilnih naprav. Postopek, s katerim se je ukvarjal v doktorski nalogi, je bil pozneje patentiran. Do leta 2010 je bil razvojno-raziskovalni sodelavec na Kemijskem inštitutu, nekaj časa tudi kot namestnik vodje laboratorija za okoljske vede in inženirstvo. Tam je opravil nekaj vrhunskih aplikativnih raziskav, ki so bile objavljene v najboljših revijah. Od leta 2011 je zaposlen na Inštitutu za okoljevarstvo in senzorje v Mariboru, kjer je vodja oddelka za raziskave in razvoj na področju obnovljivih virov in tehnologij. Njegova glavna področja so pridobivanje bioplina - obnovljive energije iz organskih gošč, obdelave gošč in blata iz čistilnih naprav, odpadkov, procesi čiščenja odpadnih voda, preučevanje, konstruiranje in optimiranje bioenergijskih procesov ter pridobivanje obnovljive energije. Na univerzi v Novi Gorici je docent za področje varstva okolja.
 

 
 Mag. Leon Kaluža, IOS
Mag. Leon Kaluža je diplomiral leta 1997 na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Kot mladi raziskovalec se je leta 1998 zaposlil na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Leta 2001 je na isti fakulteti magistriral z delom CuFeMnOx in CuCoMnOx špinelni tanki filmi za sončne absorberje, pripravljeni po sol-gel postopku: strukturne in optične lastnosti. Leta 2002 se je zaposlil na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani kot analitik v centralnem laboratoriju na področju analize živalske prehrane. V okviru projekta Phare je sodeloval pri akreditaciji laboratorija po standardu ISO 17025. Od leta 2003 je vodja laboratorija za kontrolo kakovosti v podjetju Količevo Karton, kjer je poleg kontrole kakovosti odgovoren za področje ekologije.
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE