ali v .doc

Energetsko učinkovit projekt 2012


Kdo se lahko prijavi?

Za naziv Energetsko učinkovit projekt 2012 se lahko potegujejo organizacije, porabniki energije iz industrije, storitvenega in javnega sektorja (lokalne skupnosti, šole, bolnišnice in drugi) ter predstavniki večstanovanjskih stavb, ki so v zadnjih petih letih pri sebi izvedli projekt, s katerim so povečali učinkovitost rabe energije. Prijava velja tudi za projekte za proizvodnjo energije z visokim izkoristkom, izgradnjo skoraj nič energijskih stavb itd..

Na natečaju za energetsko učinkovit projekt lahko sodelujejo tudi projektanti, izvajalci, ponudniki opreme, dobavitelji energije in drugi, ki so projekt izvedli pri končnih porabnikih energije in so za prijavo projekta pridobili njihovo soglasje.

Nagrade in priznanja
Izbrana organizacija bo prejela priznanje Energetsko učinkovit projekt 2012. Skupina sodelavcev ali posameznik, ki je zaslužen za uspešnost projekta (investitor, projektant, izvajalec). Strokovna komisija lahko podeli tudi posebna priznanja za posebej zanimive projekte energetske učinkovitosti.

Ocenjevanje
Prijave za energetsko učinkovit projekt bo komisija presojala po sledečih merilih:
•    inovativnost in atraktivnost projekta (do 30 točk)
•    energijski učinki (25 točk)
•    drugi trajnostni vidiki projekta (do 15 točk)
•    donosnost projekta (do 10 točk)
•    možnosti ponovitve (do 10 točk)
•    kvaliteta spremljanja učinkov (do 10 točk)
Skupno je mogoče zbrati največ 100 točk.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE