ali v .doc

Energetsko učinkovito podjetje/ustanova 2012


Kdo se lahko prijavi?


Za naziv Energetsko učinkovito podjetje/ustanova 2012 se lahko potegujejo organizacije - porabniki energije iz industrije ter storitvenega in javnega sektorja, ki so v zadnjih petih letih pripomogle k manjši rabi energije in k manjšemu obremenjevanju okolja z organizacijskimi ukrepi ter investicijami v energetsko učinkovitost in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Natečaj je razdeljen na dve kategoriji:
a) energetsko učinkovito manjše podjetje ali ustanova
b) energetsko učinkovito večje podjetje
V kategorijo energetsko učinkovito manjše podjetje ali ustanova se lahko prijavijo organizacije iz industrije in storitvenega sektorja, katerih letni stroški za nakup energije in goriv ne presegajo 500.000 evrov, in organizacije iz javnega sektorja ne glede na višino teh stroškov.

Nagrade in priznanja

Izbrana organizacija iz posamezne kategorije bo prejela priznanje Energetsko učinkovito podjetje/ustanova 2012. Strokovna komisija lahko podeli tudi posebna priznanja za energetsko učinkovitost podjetjem, ki so dosegla visoko raven energetske učinkovitosti.

Ocenjevanje

a) Prijave za energetsko učinkovito manjše podjetje ali ustanovo bo komisija presojala po sledečih merilih:
• vzpostavitev sistema ravnanja z energijo in preglednost porabe in oskrbe z energijo (do 20 točk)
• izvedeni organizacijski ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti (do 20 točk)
• izvedeni investicijski ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije (do 50 točk)
• splošni vtis (do 10 točk)
b) Prijave za energetsko učinkovito večje podjetje bo komisija presojala po sledečih merilih:
• umestitev področja oskrbe in rabe energije v menedžment podjetja (do 10 točk)
• vzpostavitev sistema ravnanja z energijo in preglednost porabe in oskrbe z energijo (do 20 točk)
•  izvedeni organizacijski ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti (do 15 točk)
• izvedeni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije (do 45 točk)
• splošni vtis (do 10 točk)

Skupno je mogoče zbrati največ 100 točk.

 

Dva izvoda prijave z dokazili in fotografije posameznih projektov pošljite najpozneje do 5. marca 2012 na naslov:
Časnik Finance
Dalmatinova 2
1000 Ljubljana
(s pripisom Energetsko učinkovito podjetje, Energetsko učinkovit projekt ali Projekt uporabe OVE).  
Izvod v elektronski obliki je potrebno poslati na naslov
in    ali na CD-ju na naslov časnika Financ.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE