ali v .doc


Projekt uporabe OVE 2012


Kdo se lahko prijavi?

Za nagrado Projekt uporabe OVE 2012 se lahko potegujejo organizacije, ki so v zadnjih petih letih pri sebi instalirale sistem, ki proizvaja energijo iz obnovljivih virov energije.
Na natečaju za projekt uporabe OVE lahko sodelujejo tudi projektanti, izvajalci, ponudniki opreme, dobavitelji energije in drugi, ki so projekt izvedli v drugi organizaciji in so za prijavo projekta pridobili njihovo soglasje.

Nagrade in priznanja

Izbrana organizacija bo prejela priznanje za Projekt uporabe OVE 2012. Skupina sodelavcev ali posameznik, ki je zaslužen za uspešnost projekta (investitor, projektant, izvajalec).
Strokovna komisija lahko podeli tudi posebna priznanja za posebej zanimive projekte uporabe obnovljivih virov energije.

Ocenjevanje

Prijave za projekt uporabe OVE bo komisija presojala po sledečih merilih:
•    inovativnost in atraktivnost projekta (do 30 točk)
•    energijski učinki (25 točk)
•    drugi trajnostni vidiki projekta (do 15 točk)
•    donosnost projekta (do 10 točk)
•    možnosti ponovitve (do 10 točk)
•    kvaliteta spremljanja učinkov (do 10 točk)
Skupno je mogoče zbrati največ 100 točk.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Energetsko najbolj učinkoviti so Mercator, Menerga in OŠ Brezovica.

Foto: podelitev nagrad

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                Partner konference:                                                                                                                                 


Logo Finance   ©2012 Časnik Finance, d. o. o. Poslovna akademija Finance | POSLOVNA AKADEMIJA | FINANCE