POSLOVNA KONFERENCA PORTOROŽ

PKPPoslovna konferenca Portorož velja za osrednji poslovno konferenco v regiji, ki je doslej gostila že več kot 350 uglednih evropskih in svetovnih govornikov, vsako leto pa privabi več kot 400 udeležencev. Konferenca je namenjena top menedžmentu, politikom in znanstvenikom. Vsebinsko temelji na raziskavah trenutnih ekonomsko-političnih fenomenov, ki jih vsako leto pripravi partner konference, Ekonomska fakulteta v Ljubljani,  daje vpogled v prihodnost , na praktične primere in dosežke slovenskih in tujih podjetij ter glavne izzive gospodarstva v regiji.  Bogati  jo vrhunski kulturni program, ki vsako leto prinese nov umetniški presežek ter podelitev nagrade za izjemne dosežke v gospodarstvu, ki je namenjena tistim posameznikov in organizacijam, ki ključno prispevajo h gospodarskemu razvoju in povečanju družbene blaginje.


SLOVENSKA MARKETINŠKA KONFERENCA

SMKSlovenska marketinška konferenca je največji marketinški dogodek v Sloveniji, ki pokriva vsa področja trženja (od strategije do taktike, raziskav itd.), ki se ga vsako leto znova udeleži prek 500 udeležencev. V strokovnih marketinških krogih velja za največkrat priporočen dogodek z močno blagovno znamko, ki se ga udeležujejo direktorji podjetij, marketinški direktorji, agencije, raziskovalci in prodajniki. Konferenca vsebinsko temelji na trendih in novostih v marketingu, ki jih prikažemo skozi praktične primere regionalnih šampionov, globalnih zmagovalcev in uspešnih slovenskih podjetnikov. Dogodek odlikuje tudi pestro obkonferenčno dogajanje, katerega del je tudi podelitev priznanja za Marketinškega direktorja leta, ki ga podeljuje Društvo za marketing Slovenije, ki je tudi soorganizator konference.


FINANČNA KONFERENCA

Finančna konferencaFinančna konferenca je največji finančno borzni in poslovni dogodek v Sloveniji in predstavlja združitev dveh dogodkov, in sicer Finančno borzne konference (v organizaciji Ljubljanske borze vrednostnih papirjev) in Posveta finančnikov (v organizaciji Časnika Finance). Temeljno poslanstvo konference je predstavitev aktualnih in perečih tem z borzno-finančnega področja, izobraževanje zaposlenih v omenjenem segmentu ter interaktivna izmenjava znanj, izkušenj ter mnenj in pogledov na aktualna vprašanja in izzive finančno- borzne industrije. Zadnja leta ta konferenca privablja skoraj 300 udeležencev, med katerimi so direktorji in vodje financ/FRS, nadzorniki, menedžerji, vlagatelji, finančniki, upravljavci premoženja, finančni posredniki, bančniki, analitiki, in davčni svetovalci. Na konferenci podeljujemo tudi nagrado za Najfinačnika leta, s katero želi Časnik Finance razkrivati prodorne finančne strokovnjake, ki v medijih doslej morda niso bili osvetljeni.


DNEVI ENERGETIKOV

Dnevi energetikovDnevi energetikov so skozi leta postali osrednji dogodek energetskih menedžerjev in strokovnjakov iz slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vseh tistih, ki poslujejo po načelu učinkovite rabe energije. Pomen konference prepoznava vse več hitro rastočih, dinamičnih, manjših in srednjih podjetij, ki se zavedajo pomena zanesljivosti oskrbe, trajnostne energije, tehnološkega napredka ter nadaljnjega procesa raziskav in inovacij na področju energetike. Dvodnevni dogodek vsako leto znova  v Portorož privabi prek 250 udeležencev. Vrhunec konference predstavlja podelitev nagrade za energetsko učinkovito podjetje, energetsko učinkovit projekt in za projekt uporabe obnovljivih virov energije.


SALES SUMMIT

Prodajna konferencaProdajna konferenca Sales summit je dogodek, ki povzema trenutne glavne trende v prodaji in daje napoved za prihodnje leto. Je edini konferenca v Sloveniji, ki je namenjena direktorjem prodaje. Vsako leto pritegne približno 150 direktorjev prodaje. Konferenca skuša osvetliti nekaj ključnih področji prodaje v našem prostoru. Konferenca ima jasno vizijo, močan programski svet, prav tako pa ustvarja stičišče izmenjave mnenj, izkušenj in poslovnih vezi med direktorji prodaje, s tem pa predstavlja temelj za gradnjo prodajne skupnosti (community), ki je ta ciljna skupina še ni imela.


PRODAJA IN MARKETING NA POLICAH

Prodaja in marekting na policahKonferenca je osrednji FMCG dogodek v Sloveniji, kjer spoznavamo glavne izzive in dobre prakse trademarketinga v Sloveniji in regiji. Skozi različne praktične primere skušamo odgovoriti na vprašanje, kako se organizirati, kako delovati na prodajnem mestu (katerega lastnik je nekdo drug), da se bodo vsi predhodni napori izpolnili v potrošnikovi pozitivni nakupni odločitvi. Konferenca je namenjena vsem, katerih poslovni uspeh je odvisen od prodaje na prodajnih policah trgovin, bencinskih servisov, lokalov, itd. Vsako leto se je udeleži približno 150 direktorjev prodaje, direktorjev trženja, vodij ključnih kupcev, vodij pospeševanja prodaje, direktorjev malih in srednjih podjetij, itd.


OKOLJSKO SREČANJE

Okoljsko srečanjeOkoljsko srečanje  je enodnevna konferenca na kateri skušamo poslovni javnosti prikazati glavne smernice in trende na področju okoljskega menedžmenta, poseben poudarek pa je namenjen predstavitvi primerov dobre prakse. S srečanjem želimo prispevati k razvoju in proizvodnji okolju prijaznejših izdelkov v Sloveniji in spodbujati slovenska podjetja, da dosegajo uspehe pri zmanjševanju obremenjevanja okolja v najširšem smislu. Tako iz vidika izdelkov, uporabljenih tehnologij, komuniciranja in iskanja soglasja z deležniki, kot tudi v luči mednarodnega sodelovanja in iskanja novih, inovativnih rešitev na okoljskem področju, za kar skupaj z Eko skladom vsako leto podelimo tudi nagrade. Namen celotnega dogodka (konferenčnega dela in podeljevanja nagrad) je spodbujati podjetja k čim bolj trajnostnemu in do okolja prijaznemu razvoju in ravnanju, hkrati pa jih izobraževati in seznanjati s takšnimi vsebinami, da bodo ta cilj tudi čim lažje dosegla. Dogodek privabi prek 120 udeležencev, ki se v podjetjih ukvarjajo z varstvom okolja.
 

DRUŽINSKO PODJETNIŠTVO

znak-dogodka.1361781406.jpgV letu 2013 v porfelj Poslovne akademije vpeljujemo konferenco o družinskem podjetništvu, ki bo v središče postavila aktualne teme in izzive družinskega podjetništva, ki izhajajo iz vodenja, družinskih odnosov, poslovnega preživetja in rasti ter nasledstva, ki je zagotovo največji problem družinskega podjetništva. Predstavili bomo praktične primere družinskih podjetij,  poleg tega pa bomo osvetlili tudi današnje pogoste poslovne izzive malih in srednjih podjetij. 
Koncept konference smo zasnovali kot  »meeting point za družinska podjetja«, ki bo povezal vse, ki se soočajo z izzivi družinskega podjetništva. Konferenca ima jasno vizijo in cilj postati vsakoletno srečanje podjetnikov. Sama zasnova srečanja je nastala kot odgovor na to, da ni nobene večje konference, namenjene prav tej ciljni publiki, ki pa je vse bolj pomembna v Sloveniji in svetu.


KONFERENCA SLOVENSKIH IZVOZNIKOV

Konferenca slovenskih izvoznikov je enodnevni dogodek s katerim želimo slovenske izvoznike povezati, jih spodbujati k mreženju, medsebojnemu sodelovanju ter skupnemu iskanju in izkoriščanju priložnosti. Z zgodbami uspešnih izvoznikov želimo dokazati, da je tudi v težkih časih mogoče uspešno poslovati, in navdihniti poslovno in širšo javnost ter s predstavljanjem dobrih podjetniških praks prispevati k poglabljanju podjetniških znanj v drugih podjetjih in v širši poslovni skupnosti. Projekt podpore in promocije slovenskega izvoza Izvozniki.si smo na Časniku Finance začeli novembra 2013. K temu nas je spodbudila vrzel, ki zeva med pomenom izvoznikov - gonilne sile gospodarske rasti, razvoja Slovenije in blaginje njenih državljanov -, ter širšim zavedanjem o pomembnosti izvoza. Glavni medij projekta je spletni portal (www.izvozniki.si), ki s svojimi vsebinami naslavlja uveljavljena izvozna podjetja, podjetja, ki so na začetku svoje izvozne poti ter širšo poslovno javnost.

 

        FOTO FOTO FOTO REVIJA
       
        62. Marketinški fokus Pametno poslovanje 6. Prodaja in marketing na policah Jesenski Akademček