POSLOVNA AKADEMIJA

Poslovna akademija Finance je področje delovanja Časnika Finance, ki se osredotoča na izobraževanje poslovne javnosti z vidika novosti, ki so potrebne za doseganje odličnosti v njihovem vsakodnevnem delovanju ("new business"), ter na konference, kjer se pozicionira kot soustvarjalec širšega javnega mnenja o aktualnih globalnih tematikah (predstavlja stičišče mnenj strokovnjakov in mnenjskih voditeljev). Poslovna akademija velja za vodilnega ponudnika na trgu poslovnih izobraževanj.

V okviru Poslovne akademije letno organiziramo prek 80 dogodkov, med katere sodi tudi  sedem konferenc, za katere velja, da gre za vrhunske produkte z močno blagovno znamko, ki s svojo vsebino in spremljajočimi dogodki nagovarjajo jasno določeno ciljno javnost. V slovenski prostor in regijo konference prinašajo aktualne teme iz širšega gospodarskega kot tudi političnega prostora, ki jih podajajo ugledni in mednarodno priznani govorniki iz EU in sveta.

Med najprodornejšimi in največjimi konferencami v regiji sta Poslovna konferenca Portorož in Slovenska marketinška konferenca, ki ji sledijo Dnevi energetikov, Finančna konferenca, Okoljsko srečanje, Sales Summit in konferenca Marketing in prodaja na policah.

Skozi vse leto organiziramo tudi vrsto seminarjev in izobraževanj z različnih poslovnih področij, pri pripravi in izvedbi pa sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi predavatelji in strokovnjaki.

V portfelj Poslovne akademije sodijo tudi različni izbori, s katerimi podpiramo uredniške vsebine Časnika Finance. Zaključni dogodki izborov (Najpodjetniška ideja in Poslovni avto leta), sodijo med prepoznane dogodke znotraj svoje ciljne javnosti in vsako leto znova privabijo številne udeležence.

Podpora uredniškim vsebinam je tudi niz regionalnih forumov, s katerimi Časnik Finance nagovarja lokalno občinstvo v posamezni regiji. Forumi postajajo simbol jasne vizije, trdne poslovne politike in inovativnih idej in se zaključijo v mesecu decembru s Podjetniški forumom. Gre za brezplačne dogodke, na katerih se srečujemo s posamezniki iz gospodarstva, politike, javnega sektorja in drugih družbenih sfer.

V okviru blagovne znamke Finance Management Club vsako leto organiziramo golf turnir, ki je nadgrajen z brezplačnim popoldanskim dogodkom, na katerega so povabljeni predstavniki slovenskega top menedžemnta, predstavniki nadzornih svetov, bralci in partnerji Časnika Finance. Dogodek vsebuje predavanje uglednega tujega ali domačega strokovnjaka, ki se zaključi s pogovorom oz. talk showom na aktualno gospodarsko-politično tematiko, ki ga vodi Peter Frankl.

 

        FOTO FOTO FOTO REVIJA
       
        62. Marketinški fokus Pametno poslovanje 6. Prodaja in marketing na policah Jesenski Akademček